ŠKOLSKÉ PRACOVNÉ ZOŠITY

1. Ročník

ČÍSLICOVO
- set čísiel

Súbor obsahuje 11 hárkov základných číslic pre 1. ročník základných škôl

ČÍSLICOVO
- pracovný zošit

Pomôcka určená na hodiny matematiky v 1. ročníku ZŠ, zameraná na precvičovanie písania základných číslic

2. Ročník

ČÍTATEĽ V
DRUHOM ROČNÍKU

Pracovné listy k učebnici čítania pre 2. ročník základných škôl…

ČÍTATEĽ V
DRUHOM ROČNÍKU

Metodické poznámky k učebnici čítania a pracovným listom k učebnici čítania pre 2. ročník základných škôl

X