Hot line : 0907 155 343
ÚVOD > SORTIMENT > Škola > Pre 2.ročník

Pre 2.ročník

ČÍTATEĽ V DRUHOM ROČNÍKUČÍTATEĽ V DRUHOM ROČNÍKU


pracovné listy k učebnici čítania
pre 2. ročník základných škôlOdporúčacia doložka MŠVVaŠ SR 2010-19609/50300-4-sekr.

ČÍTATEĽ V DRUHOM ROČNÍKU


metodické poznámky k učebnici čítania
a pracovným listom k učebnici čítania
pre 2. ročník základných škôl


Metodická príručka (pdf)

Časovo-tematické plány (word)

Ponukový list (pdf)

Záväzná objednávka (pdf)

Online objednávka učebníc